Tillsammans säkrar vi din husdröm

Gar-Bo är ett fristående, oberoende försäkringsbolag som är specialist på att trygga hela processen från husbygge till livet i drömhuset. Gar-Bo erbjuder husköparna riktigt bra försäkringar, rådgivning, granskning, besiktningar och utbildningar.

Färdigställandeförsäkring
– försäkringen tryggar dig som kund under hela byggtiden

Upp till 10-års nybyggnadsförsäkring
– försäkring mot eventuella skador som upptäcks i efterhand

Här kan du läsa mer om Gar-Bo

Fast pris

Du har 6 månaders prisgaranti från kontraktsskrivning till slutbeställning (leveransavrop) – och därefter är priset fast, utan indexuppräkning, under hela byggtiden.

Förmånlig betalningsplan

Vi ger dig en baktung betalningsplan där du betalar efter utfört arbete i 4 steg. Det sparar även räntekostnader under byggtiden.

Auktoriserad säljare

Våra säljare är utbildade och auktoriserade av branschorganisationen för trä- och möbelföretagen – TMF.