Vårt hållbarhetsarbete är i linje med globala utmaningar

FN:s hållbarhetsmål är en global arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar till år 2030. Svensk Husproduktions hållbarhetsarbete baseras på Agendan 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter att tillvarata sina behov. Svensk Husproduktion vill bidra till en hållbar värld och har identifierat de fyra huvudsakliga hållbarhetsmål som påverkas, både positivt och potentiellt negativt, genom bolagets verksamhet. De här målen bidrar till att säkerställa att hållbarhetsarbetet i Svensk Husproduktion får en inriktning samtidigt som det sätts in i ett globalt sammanhang. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Svensk Husproduktions verksamhet och syftar till att stödja utvecklingen samt att identifiera och hantera risker.

Se vår fullständiga hållbarhetsredovisning här.

Hållbar konsumtion och produktion

• Vi bygger hus i trä, som är förnybart och lagrar koldioxid
• Vi bygger resurseffektivt och industriellt
• Vi är bland de bästa på att leverera felfria hus

Bekämpa klimatförändringarna

• Vi utvecklar hållbara hus
• Vi bygger energieffektiva hem
• Vi tillverkar våra hus energieffektivt och har effektiva transporter

God hälsa och välbefinnande

• Vi arbetar systematiskt för säkerheten och arbetsmiljön
• Vi värnar om våra medarbetare
• Vi arbetar för att öka mångfalden

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

• Vi följer vår uppförandekod och ställer krav på våra affärspartners
• Vår tillväxt skapar sysselsättning och sker på ett hållbart sätt
• Vi ger tillbaka genom samarbete med skolor och samhälle