Med hållbarhet som vägledare

LB-Hus hållbarhetsarbete omfattas av en helhetssyn på miljö, samhällsutveckling och människan – från första pennstreck till färdigt hus. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och är ett prioriterat område både idag och i framtiden.

Vi utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling: en arbetsplan för att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter. Vi  baserar våra insatser på sex av målen – de som ligger närmast oss och som påverkas, positivt och potentiellt negativt, genom vår verksamhet.

NÅGRA EXEMPEL
Vi jobbar dagligen med att integrera hållbara arbetssätt i varje del av vår verksamhet. Här får du några konkreta exempel som gör stor skillnad och är viktiga för oss.

Vi bygger i svenskt trä
En byggprocess och de material som ingår i en byggnad har oundvikligen en påverkan på klimatet. Men av alla byggmaterial har trä en särställning. Trä är snällare mot miljön än många andra byggmaterial, eftersom det i sig självt är förnybart och lagrar koldioxid under hela sin livstid – även som en del i ett färdigbyggt hus. Ett hus med en stomme av trä minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 procent, jämfört med motsvarande hus med betongstomme.

Flera oberoende studier visar också att inomhusmiljön blir bättre om trä används som byggmaterial. Trä fungerar nämligen som en naturlig  ventilationsanläggning genom att reglera luftfuktigheten och temperaturen och kan dessutom påverka ljus och akustik. Vi tillbringar merparten av dagen inomhus och klimatet där har stor betydelse för människans välbefinnande.

Att fortsätta arbeta med trä och välja certifierat, svenskt virke är en målsättning för all vår produktion.

Vi bygger resurseffektivt och industriellt
Vi arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Allt för att skapa en så effektiv produktionsmiljö som möjligt, minska spill och skapa en god arbetsmiljö. Vi strävar också efter att effektivisera våra transporter. När vi transporterar de färdigtillverkade byggnadsdelarna från produktionsenheterna väljer vi transporter med så hög miljöklassning som möjligt.

Våra hus ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Och vi tar tillvara de material som vi använder under tillverkningens olika steg. Både isolerings- och gipsspill skickas tillbaka till leverantören för att återvinnas och användas på nytt. Maskinen som grundmålar träpanel har ett slutet system där överflödig färg fångas upp för att appliceras på nästa omgång panel.

Vi bygger energieffektiva hem
För oss handlar hållbarhet om hur vi väljer material, tillverkar och bygger, men också om husets energiförbrukning. Hållbara hem står för kvalitet, funktion och effektiva lösningar. Vi bygger hus att må bra i länge och vill ge dig en hälsosam, varaktig boendemiljö med låg driftkostnad.

Vi säkerställer att våra hus är energieffektiva exempelvis genom att provtrycka alla hus för att mäta hur mycket luft som husets klimatskal släpper igenom. Det gör vi för att säkerställa en hög kvalitet i montagearbetet och för att garantera våra kunder energieffektiva hem.

Tack vare ett ständigt utvecklingsarbete av våra produkter och samarbete med våra leverantörer kan vi fortsätta att utveckla fler hållbara produktalternativ.

Vi ger tillbaka genom samarbete med skolor och samhälle
Vi är aktiva i det lokala förenings- och näringslivet genom aktiviteter och sponsring med lokal anknytning till våra produktionsenheter. Vi samverkar med skolor på olika nivåer för bland annat praktik, studiebesök och examensarbeten.

Det känns särskilt bra att kunna hjälpa grupper som annars inte skulle ha tillräckliga resurser för att få en chans i samhället. Så som vi gör när vi skänker bortsorterat virke till Norrängsskolan i Hässleholm, en anpassad gymnasieskola. Det är roligt att se ungdomarnas stolthet och produkterna som de skapat av materialet från oss.

Nedan listar vi de 6 målen som vi baserar vårt hållbarhetsarbete på – Agenda 2030.
Läs mer om FN’s samtliga globala mål här

 

Hållbar konsumtion och produktion

.

Bekämpa klimatförändringar

.

God hälsa och välbefinnande

.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

.

Jämställdhet

.

Hållbara städer och samhällen

.