Vad betyder nyckelfärdigt?

Begreppet nyckelfärdigt hus innebär att du köper ett nybyggt hus som du låter någon annan bygga åt dig och där du får nyckeln i handen när huset är klart. Det är efter att besiktningsmannen godkänt entreprenaden vid slutbesiktningen och när du fått ett godkänt slutbesked från kommunen. Vad som ingår i ett nyckelfärdigt hus kan skilja sig från hustillverkare till hustillverkare.

Många kopplar samman LB-Hus med nyckelfärdigt utförande. Och det är vi faktiskt bäst på, tack vare totalentreprenaden och att vi har segmentets högsta leveransomfattning. Men vi erbjuder också andra alternativ, för den som vill göra lite av jobbet själv eller till och med allt arbete själv för att spara pengar. Det finns ingen branschstandard för vad som ingår i de olika färdigställandegraderna, men vi vågar påstå att vi inkluderar mest. Tanken är ju att du, oavsett vad du väljer, skall få mest hus för pengarna när du bygger med oss.

Se gärna filmen: Nyckelfärdigt enligt LB-Hus

 

 

 

Våra hus finns i fyra färdigställandegrader

NYCKELFÄRDIGT (NF) – För dig som vill flytta in i ett komplett hus.
Huset levereras färdigställt så väl utvändigt som invändigt. Bara den utvändiga färdigmålningen återstår, men den är enkelt utförd då vi levererar huset med en riktig grundmålning.

NÄSTAN NYCKELFÄRDIGT (NNF) – För dig som är händig och vill göra lite själv.
Du som vill utföra arbeten på egen hand erbjuder vi ett av marknadens bästa upplägg för att kunna göra en egen insats – utan att tumma på tryggheten. Som nyckelfärdigt, men du utför eget arbete genom att lägga golv, spackla, måla tak och måla/tapetsera väggar samt montera diverse lister, socklar och innerdörrar. Det ingår innerdörrar, golvmaterial, listverk, vitvaror samt handtag/knoppar i kök och badrum/klädvård. Huset levereras med färdigställda våtutrymmen från golv till tak, klinkergolv i hall och kakel över diskbänk. Därefter görs en slutbesiktning av LB-Hus åtagande innan du övertar för att färdigställa dina egna arbeten.

STOMMONTERAD BYGGSATS (SM) – För dig som vill göra det mesta själv.
Huset levereras stomrest inklusive grundläggning. Du övertar när det är dags att lägga takpannor och montera utvändiga plåtar, därefter återstår resten av byggnationen – som du själv ansvarar för.

BYGGSATSLEVERANS (LEV) – För dig som vill göra allt själv. Från grund till färdigt hus.
I detta ingår en komplett byggsats enligt leveransdeklaration.