Hemma eller borta

I bortaläge aktiveras eller avaktiveras de uttag och den belysning som du valt. Ventilationen minimeras och strömmen till apparater som kan orsaka brand stängs av. Ytterbelysningen tänds automatiskt vid mörkrets inbrott och ett slumpmässigt belysningsschema avskräcker tjuvar. I hemmaläge aktiveras valda uttag och belysningskällor igen.