Fasad

Husets yttre spelar en stor roll för dess uttryck och stil. Genom att kombinera specifika typer av fasader med antingen sadel- eller pulpettak kan huset få olika karaktärer. Med vårt flexibla produktionssystem och omfattande erfarenhet av olika fasadmaterial erbjuder vi dig möjligheten att välja mellan 5 olika fasader.

Stående träpanel är standard, men du har även möjlighet att välja liggande träpanel, stående funkispanel, puts eller tegel som tillval.

Se här hur ett hus ändrar stil genom att ha olika tak, fasader, fönster, kort takfot etc. Samma husmodell – helt olika uttryck

Stående träpanel - standard

Vår stående panelen är en fasad, falsad, lockbrädpanel med måttet 22×70 och 22×115 mm. Knutbrädorna är 28×110 mm.

Liggande träpanel

Vår liggande panel är en dubbelfaspanel med måttet 22×145 mm. Knutbrädorna är 28×145 mm/28×170 mm och sen är det en stående panelbräda på 28×110 mm som täcker panelskarvarna.

Stående funkispanel

Vår stående funkispanel har måtten 22×162 mm. Fönster- och dörrfoder samt knutbrädor utgår, vilket ger huset ett modernare och avskalat utseende.

Putsad fasad

Ytterväggarna levereras med fabriksmonterad skiva av oorganiskt material och putsningen utförs efter att huset är monterat.

Tegelfasad

Vi fabriksmonterar ytterväggarna med weatherboard som sen teglas på plats när huset är monterat. Fasadsten ingår i danskt format (65 sten/m²).

Stadig grund

Vi bygger med platta på mark och vattenburen golvvärme. Läs mer här