Så här bygger vi våra ytterväggar

I vår husfabrik i Bromölla bygger vi våra ytterväggar med sk energireglar, som ger maximal isoleringsförmåga och minimalt med köldbryggor. Vi förbereder även alla tomrör och eldosor för att säkerställa tätheten i väggen och underlätta kommande eldragning. All tillverkning sker i torr inomhusmiljö.

1. Träpanel
Panelen fabriksmålas med riktig grundfärg av hög kvalitet – Alcro Bestå. Allt ändträ oljas.

2. Glesläkt
28×70 mm

3. Vindskyddspapp
Papp i oorganiskt material som förhindrar kall luft att ta sig in och bilda sk kallras.

4. Musband
Ett stålband som förhindrar skadedjur att ta sig in.

5. Lättregel
245×45 mm.

6. Isolering
Mineralull 245 mm.

7. Byggfolie
Åldersbeständig plast som spikas på regelverket för att motverkar kondens.

8. Gipsskiva
13 mm tjock.