En stadig grund är viktigt

Alla våra hus byggs med platta på mark eller gjuten betongplatta som det också kan kallas, med  vattenburen golvvärme. Förutom att det ger huset en riktigt stadig och bra grund att stå på, så gör det även en hel del på insidan. Värmen fördelas jämnt i huset och du får varma, sköna golv att gå på. Vem vill inte ha det? Dessutom slipper du ta hänsyn till alla element på entréplan! Detta gör rummen både snyggare och mer lättmöblerade.

Nedan bild visar hur grunden är uppbyggd.

 

Grund

Schakt
1. Vegetationsmassor/morän eller lera avtages, max 0,5 m och läggs upp på beställarens tomt inom 5 m.

Dränering, grus/sand och makadam
2. Dräneringsledning av korrugerad PVC-rör, diameter min 80 mm.

3. 900 kg grus/sand samt 300 kg makadam per kvm betongplatta.

Tjälisolering
4. Tjälisolering av cellplast utanför husgrunden ingår efter tjälriskklass.

Grund
5. Cellplastisolering 300 mm i 3 skikt (vid kopplat garage och förråd 200 mm i 2 skikt) med förskjutna skarvar.

6. Sockel av prefabricerat kantelement höjd minst = 400 mm (vid kopplat garage och förråd minst = 300 mm)