CPG-60

CPG-60

CPG-60 är ett enbilsgarage som även är utrustat med carport och stort förråd. Du kan välja att ha öppet mellan garaget och förrådet eller gränsa av med en vägg.

Byggnadsarea: 60 m²

Byggnadshöjd: 3 m

Nockhöjd: 4.8 m

Planritningar (Standardutförande)

Fasadritningar (Standardutförande)