Våra garage och carportar

Jämfört med andra husleverantörer, vågar vi påstå att vi har branschens högsta standard när det gäller sidobyggnader – med bland annat isolerad betongplatta på mark som standard. Det finns både kopplade och fristående modeller av garage och carportar. Du kan välja mellan flera olika byggstilar och får alltid samma högkvalitativa panel, takpannor, plåtar och takavvattning som på själva huset.

*Observera att du endast kan köpa våra garage i samband med att du köper ett LB-Hus, ej genom enskild beställning.