G-25

G-25

G-25 är ett fristående garage med plats för en bil.

Detta räknas som attefall då det är under 25 kvm, vilket innebär att det inte behövs bygglov.

Byggnadsarea: 24.4 m²

Byggnadshöjd: 3 m

Nockhöjd: 4.0 m

Planritningar (Standardutförande)

Fasadritningar (Standardutförande)