Totalentreprenad enligt LB-Hus

När du vet vilket hus du skall bygga och var det skall ligga, börjar resan mot ditt nya hem. Det är en process som tar tid och kan vara ganska krävande. Ändå brukar de som har byggt hus med oss, på totalentreprenad, beskriva just processen som väldigt smidig. Det är vi stolta över, det är en stor sak att bygga ett hem och man har ju ett vardagsliv att ägna sig åt under tiden. Här har vi gjort vår husbyggarprocess överskådlig – från tanken om ett hem till den faktiska inflyttningsdagen – för att ge dig en uppfattning om hur det går till. 

1. Var ska huset stå?

Din tomt är mer än platsen där huset skall stå, den påverkar mycket. Hur faller ljuset över dagen? Hamnar uteplatsen i kvällssol? Öppnas sovrumsfönstren åt husets tysta sida? Vi hjälper dig att kartlägga möjligheterna utifrån tomtens förutsättningar.

 

2. Offert och kalkyl

Tillsammans tar vi fram en produktionskostnadskalkyl. Den ligger till grund för bankens prövning av byggnadskreditiv, som är det banklån som finansierar husbygget. Det kan liknas vid en checkkredit, som utnyttjas stegvis, enligt en betalningsplan.

 

3. Kontrakt

När du och din säljare gått igenom offerter och kalkyler och stämt av med bank och kommun skrivs ett entreprenadkontrakt. Med det ger du oss officiellt uppdraget att hantera totalentreprenaden för ditt hus. Tack för det!

 

4. Bygglovsansökan

Vi upprättar bygglovsritningar och handlingar för ansökan om bygglov. Vi hjälps åt att fylla i handlingarna tillsammans och lämnar in ansökan till kommunen. När bygglovsritningen är klar betalar du handpenningen, som räknas av mot slutfakturan.

 

5. Färg och tillval

Medan bygglovet handläggs ägnar du dig åt det vi kallar färg och tillval, där du gör dina val inom ramen för vårt generösa standard- och tillvalssortiment. Dina val ligger sedan till grund för slutbeställningen.

 

6. Leveransavrop

När bygglovet är klart är det dags för slutbeställning, eller leveransavrop som vi kallar det. När det är gjort får du en skriftlig avropsbekräftelse per post, som bekräftar den fasta byggtiden och du får reda på vilken vecka det blir slutbesiktning!

 

7. Arbete pågår

Nu påbörjas ett omfattande arbete hos oss i fabriken. Under den här perioden hör du inte mycket ifrån oss, vi planerar och behöver tid till det. Passa på att andas ut, kanske börja leta inredning eller vila upp dig inför flytten?

 

8. Tekniskt samrådsmöte

Innan arbetet på byggplatsen kan starta kallas ni, med vår representant, till tekniskt samrådsmöte hos er kommunala byggnadsinspektör, tillsammans med kontrollansvarig (KA). På mötet får ni handlingar för att kommunen skall kunna ställa ut startbesked.

 

9. Byggstartsmöte

Tillsammans med säljare, kontrollansvarig och byggledare ser vi till att allt är i ordning inför byggstart. Nu överlämnas ansvaret från säljare till byggledaren, som blir din nya kontaktperson till dess du sätter nyckeln i låset.

 

10. Spaden i marken

Nu är bygget äntligen igång. Arbetet på byggplatsen är igång och grunden gjuts. Byggprocessen tar naturligtvis olika lång tid, beroende på förutsättningarna, men din byggledare håller dig uppdaterad och svarar på dina frågor under hela byggtiden.

 

11. Husresning

Ett hus kommer lastat och du är välkommen på husresning. Det här är ett av de mest spännande momenten i hela processen och nu får du äntligen se ditt hus på plats.

 

12. Slutbesiktning

Nu är det nästan klart! Men före inflyttning skall huset och entreprenaden, enligt konsumenttjänstlagen, kontrolleras och granskas av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman. Efter slutbesiktningen börjar garantitiden att löpa.

 

13. Äntligen hemma!

Efter godkänd slutbesiktning får du nycklarna till ditt nya hem och efter slutsamrådet med kommunen kan du äntligen flytta in. Resan har nått sitt mål, men äventyret har bara börjat. 
Välkommen hem!

 

 

Behöver du hjälp?

När du bygger hus med oss är vi naturligtvis med dig hela vägen och vägleder. Har du inte bestämt dig för vem du skall bygga med än men har frågor kring hus och byggande? Kontakta din lokala säljare, så ser vi vad vi kan hjälpa dig med. Vi hörs!

Beställ vår huskatalog!