Nyckelfärdigt hus enligt LB-Hus

Många kopplar samman LB-Hus med nyckelfärdigt utförande. Och det är vi faktiskt bäst på, tack vare totalentreprenaden och att vi har segmentets högsta leveransomfattning. Men vi erbjuder också andra alternativ, för den som vill göra lite av jobbet själv. Det finns ingen branschstandard för vad som ingår i de olika färdigställandegraderna, men vi vågar påstå att vi inkluderar mest. Tanken är ju att du, oavsett vad du väljer, skall få mest hus för pengarna när du bygger med oss. 

Nyckelfärdigt hus och mest hus för pengarna!

När du bygger med oss får du helt enkelt mest hus för pengarna. Till ­exempel ingår alltid totalentreprenad och grundläggning med en riktig ­bottenplatta, på mark. Och vi erbjuder högre standard och fler tillvalsmöjligheter än någon annan i segmentet. Det tycker vi är optimalt. När du väl har bestämt dig för vilket hus som är ditt, har du gott om tid att göra dina personliga val – din säljare vägleder dig genom hela processen.

Vill du beställa våra huskataloger? Klicka här

Hus
Garage

Det här ingår alltid - när du bygger nyckelfärdigt

Det här ingår alltid - när du bygger nyckelfärdigt

GRUND- OCH MARKARBETEN

När du bygger med oss ingår grundläggning med platta på mark och vattenburen golvvärme som standard. Utöver grunden ingår schakt- och markarbeten samt VA-ledningar, enligt en förutbestämd standard.

VÅTSÄKERHET

Vattenskadesäkra hus enligt Säker Vatteninstallation. Våtsäker installation med rör-i-rör-system och fördelningsskåp för såväl tappvatten som golvvärme.

VÄGGAR

Ytterväggarna är 245 mm tjocka och uppbyggda med energiregelteknik som förhindrar köldbryggor. Våningshöjden är 2,5 m på entrévåningen.

PROVTRYCKNING

Den höga tätheten ger dig lägre energikostnader och högre komfort. Alla hus i nyckelfärdigt utförande provtrycks.

FASAD

Stående träpanel är standard. Putsad fasad, tegelfasad eller liggande träpanel finns som tillval.

GRUNDMÅLNING

Vi fabriksgrundmålar alltid 2 gånger med Alcro Bestå grundfärg.

ALUMINIUMKLÄDDA FÖNSTER

Hos oss ingår energieffektiva fönster och aluminiumbeklädd utsida.

ENERGI OCH MILJÖ

Att bygga ett energieffektivt hus handlar inte bara om isolering. Hög täthet i klimatskalet är också en mycket viktig förutsättning för en låg energiförbrukning och bidrar till ökad komfort. Dessutom elimineras riskerna för fuktskador. På LB-Hus utformas därför alla detaljer med stor omsorg. All el dras till exempel i ytterväggarna direkt i fabrik för att undvika otätheter i diffusionsspärren. Vi eftersträvar alltid att arbeta miljö och energimedvetet och utvärderar nya material och lösningar löpande.

SCHAKT- OCH MARKARBETEN

Som standard ingår platta på mark med 200 mm isolering och en förutbestämd mängd markarbeten.

ISOLERAD PORT

Som standard ingår en högkvalitativ och isolerad takskjutsport. Porten är låsbar och har samma nyckel som husets låssystem.

ISOLERADE VÄGGAR

Som standard ingår 120 mm mineralullsisolering i väggarna och de är klädda med gipsskivor. Som tillval kan du även välja isolering i tak med invändig taklucka till vinden.

PLÅTAR, FASAD OCH TAKMATERIAL

Du får samma höga standard och utförande på alla utvändiga material och kan självklart välja samma tillvalsalternativ av fasadmaterial som till huset.

ISOLERAD YTTERDÖRR

Som standard ingår högkvalitativ och isolerad ytterdörr. Dörren är låsbar och har samma nyckel som husets låssystem. Vid val av garage där fönster ingår, är det givetvis samma höga standard på fönster som i huset.

Våra hus finns i fyra färdigställandegrader

Nyckelfärdigt (NF)
Huset levereras färdigställt så väl utvändigt som invändigt. Bara den utvändiga färdigmålningen återstår, men den är enkelt utförd då vi levererar huset med en riktig grundmålning.

Nästan Nyckelfärdigt (NNF)
Som nyckelfärdigt, men du får göra eget arbete genom att lägga golv, spackla, måla tak och måla/tapetsera väggar samt montera diverse lister, socklar och innerdörrar. Huset levereras med färdigställda våtutrymmen från golv till tak, klinkergolv i hall och kakel över diskbänk.

Stommonterad byggsats (SM)
Huset levereras stomrest inklusive grundläggning. Du övertar när det är dags att lägga takpannor och montera utvändiga plåtar, därefter återstår resten av byggnationen – som du själv ansvarar för.

Byggsatsleverans (LEV)
Komplett byggsats enligt leveransdeklaration.

Standard och tillval

Här hittar du de valmöjligheter du har inom ramen för våra huskoncept, i form av standardutrustning och tillval.

Jämför oss gärna

Med checklistan kan du enkelt jämföra oss med andra husleverantörer. Det tjänar du på.

Behöver du hjälp?

När du bygger hus med oss är vi naturligtvis med dig hela vägen och vägleder. Har du inte bestämt dig för vem du skall bygga med än men har frågor kring hus och byggande? Kontakta din lokala säljare, så ser vi vad vi kan hjälpa dig med. Vi hörs!

Vill du beställa våra huskataloger?