Finansiering

Genom vårt samarbete med Danske Bank kan vi nu erbjuda amorteringsfrihet i upp till fem år* för dig som väljer att bygga nytt hus med oss.

Detta stärker vårt redan förmånliga och konkurrenskraftiga erbjudande om finansiering genom Danske Bank, där specialister på byggnadsfinansiering är med dig hela vägen från lånelöfte fram till slutbesiktning. 

Erbjudandet i korthet:
- Konkurrenskraftigt
- Ingen uppläggningsavgift
- Ingen kreditavgift
- Avgiftsfritt kontopaket första året

Att bygga nytt LB-Hus ska alltid vara en trygg affär - även i oroliga tider som dessa.

* Möjligheten till amorteringsfrihet i upp till fem år bedöms efter sedvanlig kreditprövning, i varje enskilt kreditärende och för varje enskild kund. Erbjudandet gäller i max fem år och under förutsättning att skuldkvoten** ej överstiger 4,5 samt att belåningsgraden ej överstiger 85 % av marknadsvärdet på aktuellt objekt. Vidare gäller amorteringsfriheten vid omläggning av kredit från byggnadskreditiv till bolån i Danske Bank (Danske Bank A/S, Danmark Sverige Filial, org.nr 516401-9811) för dig som bygger med LB-hus. Danske Bank rekommenderar alltid amortering och i de fall där amorteringsfrihet beviljas börjar amorteringen, efter de beviljade amorteringsfria åren, enligt gällande amorteringskrav.

**Skuldkvot: Skuldkvot räknas ut genom att totalt lånebelopp divideras med hushållets totala inkomst per år.

Läs mer och ansök om lånelöfte på www.danskebank.se/lbhus