Framtidsfabriken i Bromölla

Vår husfabrik är en av landets mest moderna med en total produktionskapacitet om drygt 800 hus per år.

Vi gör kontinuerligt investeringar som ökar graden av industriellt byggande och tar nya vägar för att ständigt utvecklas inom standardisering, arbetssätt och automation.

Läs mer om vår fabrik på Svensk Husproduktions webbplats

Vill du beställa våra huskataloger?