Bra läge att bygga nytt!

Omvärlden förändras ständigt och konjunkturen med den. Att bygga nytt hus är en långsiktig investering och ett beslut som ska ses över tid. Med historiskt sett låga räntor, aviserade räntesänkningar, låga driftskostnader och många underhållsfria år är det ett bra läge att bygga nytt hus.

En trygg husaffär

Att köpa och bygga ett LB-Hus är tryggt. När ni bygger ett LB-Hus ingår en färdigställandeförsäkring som innebär att ni är garanterade att huset kommer att byggas klart oavsett yttre omständigheter. LB-Hus är en del av koncernen Svensk Husproduktion AB, ett av Sveriges största husföretag. Det borgar för en trygg husaffär.

Totalentreprenad – på riktigt

LB-Hus erbjuder nyckelfärdiga hus på totalentreprenad vilket innebär att ni skriver på ett enda kontrakt där vi åtar oss helhetsansvaret för att bygga ert hus, så väl det praktiska som juridiska ansvaret. Allt från att leverera material och utföra entreprenaden till att ta ansvar för samordning och arbetsmiljö. Vi har egna byggledare som samordnar byggnationen. Huset levereras färdigställt så väl utvändigt som invändigt. Det kallar vi nyckelfärdigt på riktigt!

Lägre energiförbrukning och omkostnader

Ett nybyggt hus har en lägre energiförbrukning jämfört med äldre hus. Utvecklingen av byggmaterial och byggtekniker har resulterat i lägre energiförbrukning och gör ett nybyggt hus mer energieffektivt. Ett nybyggt hus har cirka 80% lägre energiförbrukning i jämförelse med ett hus byggt på 80-talet. Vi provtrycker våra LB-Hus för att säkerställa husets täthet och därmed låga energiförbrukning.

I ett LB-Hus är gjuten betongplatta på marken med vattenburen golvvärme standard, vilket bidrar till varma golv samt ett jämnare och behagligare inomhusklimat.

Underhållsfritt och avgiftsfritt

Att bygga nytt innebär att det dröjer många år innan ni behöver lägga tid och pengar på renovering och reparation. Bygger ni ett LB-Hus ingår Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring som är ett skydd mot skador som upptäcks i efterhand – i upp till 10 år efter slutbesiktning.

För produkter som till exempel vitvaror och liknande finns särskilda garantier om något skulle uppstå.

Ni behöver dessutom inte betala någon fastighetsavgift de första 15 åren när ni bygger nytt hus. Det i sig är en rejäl besparing!

Trygg finansiering

Genom vårt samarbete med Nordea erbjuder vi bra villkor på bolån och möjlighet till amorteringsfrihet upp till 5 år. Som kund hos Nordea får ni professionell rådgivning och hög tillgänglighet.

Mest hus för pengarna

Ni som bestämmer er för LB-Hus gör ett klokt val, bland annat eftersom våra hus redan från start har segmentets högsta grundstandard. Vi ställer höga krav vid val av produkter och samarbetar endast med utvalda kvalitetsleverantörer. Dessutom kan vi vår sak, första huset byggde vi för drygt 65 år sedan. Vi vågar påstå att fördelarna i vårt erbjudande ger er Mest hus för pengarna.

Det är fortfarande ett bra läge att bygga nytt hus!