Färlöv

LB Optimal 168

Välkommen till visning lördagen den 14/5 kl 12.00-13.30 av ett kundanpassat LB Optimal 168 på Henningsbergsvägen 52 i Färlöv, Kristianstad.

Föranmälan till Paul Bondesson 0708 118 113, paul.bondesson@lbhus.se

OBS! Huset är kundägt.

Kommun: Kristianstad

Adress: Henningsbergsvägen 52

Visningstid: 14/5 · 12:00 - 13:30

Övrigt: Föranmälan krävs


Följ oss!