Åhus

LB Optimal 163 Sadel

Välkommen till visning lördag 8/5 kl 12.00-13.30 av ett kundanpassat LB Optimal 163 med fristående garage med förråd på Libbstickevägen 7 i Åhus.

Föranmälan till Paul Bondesson 0708 118 113, paul.bondesson@lbhus.se

Visningen sker genom bokade tider så besöken sker en familj åt gången. Viss väntetid kan förekomma.

Kommun: Kristianstad

Adress: Libbstickevägen 7

Visningstid: 8/5 · 12:00 - 13:30

Övrigt: Föranmälan krävs


Viktigt inför besök!