LB Optimal 160 - Örebro

Välkommen till visning i ett LB Optimal 160. Öppettider finner du nedan.

VIRTUELL VISNING: varsågod och kliv in!

Om huset

Det här huset har mycket boyta på liten byggyta och lämpar sig därför särskilt väl för mindre tomter.

Läs mer om LB Optimal 160

 

Den 7 augusti kl 17.00-18.00

ADRESS

Lindervägen 20
702 21 Örebro 59° 13' 30.792" N, 15° 14' 48.228" E

Säljare

Hanna Henriksson
Säljare
0736 23 39 97
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.