LB Optimal 113 - Karlsborg

Välkommen på husvisning 27/9 kl 13.00-15.00 av ett LB Optimal 113 på Patronvägen 5 i Karlsborg. 

Föranmälan till Mikael Kvarnlöf 0706 82 10 30 eller mikael.kvarnlof@lbhus.se

 

VIKTIGT inför visningen!

Med anledning av den uppkomna situationen med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 uppmanar vi till extra försiktighet inför ert besök.

Inför visningen var noga med handhygienen och att inte utsätta er själva eller andra för onödiga risker genom ett ogenomtänkt handlande.

Vid minsta tecken på förkylning, halsont, hosta eller dylikt (med eller utan feber) vänligen avstå ert besök.

Personer som rest utanför Sveriges gränser de senaste 14 dagarna uppmanas att besöka en visning längre fram i tiden.

I allmänhet hänvisar vi till de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur du ska skydda dig själv och andra från smittspridning av Coronavirus covid-19.

Till Folkhälsomyndigheten

 

VIRTUELL VISNING: varsågod och kliv in!

Om huset

Det här är ett hus med mycket rymd på liten byggyta. Ett 1-planshus som präglas av stora, ljusa sällskapsytor med öppen planlösning och goda förvaringsmöjligheter.

Läs mer om LB Optimal 113

 

Söndag 27/9 kl 13:00-15:00

ADRESS

Patronvägen 5
546 34 Karlsborg 58° 33' 3.024" N, 14° 30' 3.06" E

Säljare

Mikael Kvarnlöf
Säljare
0706 82 10 30
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.