Grupphus

Inom affärsområdet Grupphus erbjuder Svensk Husproduktion färdigpaketerade lösningar med tomt och nyckelfärdiga stycke-, rad- eller parhus inom varumärket LB-Hus. Antingen på mark som Svensk Husproduktion äger, ofta köpt genom markanvisningsavtal med kommuner, eller i samarbete med externa markägare.

Läs mer om Grupphus på Svensk Husproduktions webbplats