Beställning av huskatalog

Vi har precis blivit klara med huskatalogen för LB Optimal och i slutet av vecka 14 kommer du att kunna beställa den hem till dig. Fram till dess finns den digitala varianten att beställa via formuläret nedan. 

Standard och tillval

På sidan lbhus.se/mesthus hittar du vår höga standard och alla våra tillval. T ex så ingår det ett Marbodalkök i vår standard, bra va?

Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.