3D-visningar

Ibland är det inte lätt att bestämma sig för husmodell så därför försöker vi underlätta för dig med hjälp av 3D-visningar.

Husmodeller i 3D:

Optimal 178

Optimal 148

Optimal 160

Optimal 158

För mer information kring husen, vänligen kontakta din närmaste säljare.