Älmhult

VÄSTRA BÖKHULT

Västra Bökhult - ny stadsdel

Västra Bökhult är en helt ny stadsdel i Älmhult som ligger norr om Paradiset. Här är det nära till, såväl bad som natur och centrum. Vi har fortfarande några tomter kvar (se illustrationsplanen).

För mer information, kontakta vår säljare Paul Bondesson.

Fakta

Objekttyp: 
Tomter
Tomtareal: 
Från ca. 765-980 m²
Ägarförhållande: 
Privatägd mark
Adress: 
Norra Ringvägen
Fastighetsbeteckning: 
Höjdfixen 1
VA: 
Kommunal anslutning, avgift tillkommer.

Passande hustyper

Det här är ett oerhört välplanerat hus med en fantastisk känsla av rymd, perfekt för det lite...

Det här är ett stort litet hus, som passar perfekt för det mindre hushållet. Det är yteffektivt...

Det här är ett hus med smart planlösning och välutnyttjade ytor. Fönstrens placering ger ett...

Kontakta säljare

Paul Bondesson
Säljare - Skåne öst
0708 11 81 13
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Hitta hit

Norra Ringvägen
343 38 Älmhult

Vill du beställa våra huskataloger?