Karlskrona

SKAVKULLA UDDE

Välkommen till Karlskrona Skärgård och Skavkulla Udde!
Tomterna ligger högt placerade i ett etablerat bostadskvarter nära havet.
Tomterna lämpar sig utmärkt för nybyggnation för den som älskar havet, båtlivet och allt därtill!

Tomterna på Skavkulla Udde är flexibla med en generös detaljplan! Du får bebygga hela 30 procent av tomtytan, dessutom i fler plan om du vill.

Husen från LB-Hus (Svensk Husproduktion, SHP) är endast exempel på hus som passar tomterna, självklart har vi fler varianter att välja bland.
När du bor på Skavkulla Udde har du stillheten och skärgården runt husknuten, men samtidigt ligger centralorterna på behändigt avstånd.
Området har ingen genomfartstrafik och vill du cykla eller gå ner till Skavkulla Brygga finns en smidig passage.

Tomterna säljs kompletta med vatten och avlopp inräknat i tomtpriset. D.V.S. att försäljningspriserna kommer vara följande:
Tomt 5: 1.130.000kr (930.000kr PLUS kommunalt VA 200.000kr).
Tomt 6: 1.155.000kr (955.000kr PLUS kommunalt VA 200.000kr).

Anslutningsavgift till stora vägföreningen i området kommer tillkomma i samband med fastighetsköp. Avgiften kommer ligga någon stans mellan ca.10.000kr - ca.13.000kr.

Markarbeten tillkommer då summan varierar beroende på önskat utförande och tomtens beskaffenhet!
Anslutningsavgifter för EL och eventuell fiberanslutning tillkommer och priser gäller enligt myndigheternas gällande taxa.
Bygglov, nybyggnadskarta m.m. tillkommer enligt myndigheternas gällande taxa.
Husleverans sker från valt hus från LB-Hus (Svensk Husproduktion) kollektion.

Ungefärliga avstånd i tid:
5 min med bil till Nättraby
10 minuter med båt till Karlskrona
12 minuter med bil till Karlskrona
15 minuter med bil till Ronneby Airport
3 km till förskola
Cykelväg till skola och busshållplats

Exempel 
Bygg nyckelfärdigt LB Optimal 180 på totalentreprenad för 2 777 300 kr. I priset ingår standard markarbete, gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme, försäkringar och övrigt som krävs för ett komplett inflyttningsklart hus. Bara att flytta in; bekvämt och tryggt med fasta priser och garanterat inflyttningsdatum.

Exempel fritidshus med året-runt-standard
Bygg nyckelfärdigt LB Optimal 108 på totalentreprenad för 2 011 100 kr. I priset ingår standard markarbete, gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme, försäkringar och övrigt som krävs för ett komplett inflyttningsklart hus. Bara att flytta in; bekvämt och tryggt med fasta priser och garanterat inflyttningsdatum.

Fler hus-alternativ finns att tillgå.

För en personligt utformad totalkalkyl och mer tips på vilken sorts hus  som kan vara lämplig för er som familj, kontakta Ameli på LB-Hus, ameli.behr@lbhus.se, 0708 44 46 85.

Till mäklaren på Fastighetsbyrån

Fakta

Objekttyp: 
Tomter
Tomtareal: 
Tomt 5: 1249m², Tomt 6: 1153m²
Ägarförhållande: 
Privatägd mark
Adress: 
Skavkulla Udde
Fastighetsbeteckning: 
Skavkulla 1:79 och 1:80
VA: 
Kommunal anslutning
Tomtpris: 
från 930.000kr PLUS VA. Se text ovan!

Passande hustyper

Det här är ett hus med smart planlösning och välutnyttjade ytor. Fönstrens placering ger ett...

Det här är ett stort och välplanerat hus som är särskilt väl lämpat för mindre tomter. Den...

Det här är ett flexibelt hus med tre huskroppar, perfekt för det större hushållet. Huset präglas...

Det här är ett rymligt och välplanerat hus för det stora hushållet. Den klassiskt symmetriska...

Kontakta säljare

Ameli Behr
Säljare
0708 44 46 85
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Vill du beställa våra huskataloger?