Karlskrona

SALEBODA

Sjönära hörntomt är till salu för uppförande av bostad med maximalt 125 kvm byggnadsarea samt 50 kvm komplementbyggnad. Fastigheten har ett fint läge med närhet till Västersjön.Lämpliga hus är 1-planshus med inredd vind (1 till 1,5 planshus). Sidobyggnad får byggas 3m till tomtgräns och skall med detta brandklassas. Bygghöjden skall hållas till MAX 4,2m.

LB-Hus säljer gärna ett hus på tomten men äger ej fastigheten utan hjälper till med kontakt mellan köpare och säljare.

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp är beräknat till ca. 190.000kr. Undersöker info kring dagvattenhantering och kostnader för detta samt om det är självfall eller ej. För uppskattning av markkostnader skall tomtbesök göras och sprängning misstänks.

För mer info kontakta vår säljare, Ameli Behr

 

 

Fakta

Objekttyp: 
Tomt
Tomtareal: 
914 m²
Ägarförhållande: 
Privatägd mark
Adress: 
Höstvägen
Fastighetsbeteckning: 
Saleboda 1:212
VA: 
Kommunal anslutning
Tomtpris: 
Bud

Passande hustyper

Det här huset passar fint som ett mindre boende eller som sommarboende med året-runt-standard....

Det här är ett stort litet hus, som passar perfekt för det mindre hushållet. Det är yteffektivt...

Det här är ett rymligt och välplanerat hus som passar det lite större hushållet, med sin...

Här finns gott om utrymme både på nedre och övre plan. Den rymliga entrén har mycket plats

...

Kontakta säljare

Ameli Behr
Säljare
0708 44 46 85
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Hitta hit

Höstvägen

Vill du beställa våra huskataloger?