Karlskrona

RÖDEBY

Tre tomter i centrala Rödeby

I centrala Rödeby är nu 3 st tomter till salu. Tomterna ligger nära buss, affär, skola, simhall, Rödebys skidbacke och andra fritidsaktiviteter. Området passar perfekt för den äldre likväl som den yngre familjen och området är detaljplanerat. Tomterna är inte styckade än och säljaren önskar sälja 2 tomter innan styckning och anläggning av väg påbörjas.

Vi föreslår parhus på 2 av tomterna samt ett fristående hus på den 3:e.

Markarbeten tillkommer då summan varierar beroende på önskat utförande!
Anslutningsavgifter för kommunalt VA, EL, avstyckning och anläggning för väg tillkommer och priser gäller enligt gällande taxor. 
Bygglov, nybyggnadskarta m.m. tillkommer enligt myndigheternas gällande taxa.

Husen är exempel på hus från LB-Hus som kan passar tomterna. 

Fler hus-alternativ finns att tillgå.

För en personligt utformad totalkalkyl och tips på vilken sorts hus som kan vara lämplig för er som familj, kontakta Ameli på LB-Hus, ameli.behr@lbhus.se, 0708 44 46 85.

 

Fakta

Objekttyp: 
Tomter
Tomtareal: 
Ca 717m²- ca 1060 m²
Ägarförhållande: 
Privatägd mark
Adress: 
Rödebyvägen (Lindvägen)
Fastighetsbeteckning: 
Del av Mo 1:60
VA: 
Kommunal anslutning
Tomtpris: 
650 000 kr

Passande hustyper

Det här är ett stort och välplanerat hus som är särskilt väl lämpat för mindre tomter. Den...

Ett vackert och yteffektivt hus som präglas av ljuslinjer och genomsikt och där den centralt...

I detta rymliga hus finns plats för både vardag och fest. Entrén har gott om

...

Med entrén placerad på husets gavel passar LB Optimal 138 fint också på smalare tomter. Två...

Kontakta säljare

Ameli Behr
Säljare
0708 44 46 85
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Hitta hit

Rödebyvägen (Lindvägen)
37342 Karlskrona 56° 15' 37.188" N, 15° 37' 9.912" E

Vill du beställa våra huskataloger?