Helsingborg

KATTARP

I Kattarp som ligger inom Helsingborg Stad kommer vi att uppföra nybyggnation på kommunala tomter.

För mer information, kontakta Mikael.

 

 

Fakta

Objekttyp: 
Tomter

Passande hustyper

Det här är ett flexibelt hus med tre huskroppar, perfekt för det större hushållet. Huset präglas...

Det här är ett stort litet hus, som passar perfekt för det mindre hushållet. Det är yteffektivt...

Det här är ett stort och välplanerat hus som är särskilt väl lämpat för mindre tomter. Den...

Kontakta säljare

Mikael Westergren
Säljare - Skåne väst
0705 53 36 10
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Vill du beställa våra huskataloger?