Luleå

Ersnäs
Här kan vi erbjuda 2 fina tomer med bara läge i populära byn Ersnäs strax utanför Luleå

I området finns:

* Låg- och mellanstadieskola
* Förskola
* Ersnäs har ett aktivt föreningsliv för den intresserade

Enskilt vatten och avlopp gäller på tomterna och bekostas av tomtköpare.

För mer information, kontakta vår säljare Joakim Henriksson eller klicka här.

Objekttyp: Tomt

Tomtareal: Ca. 1750

Adress: Svartskatavägen

Ägarförhållande: Privatägd mark

Fast.beteckning: Ersnäs 18:5

VA: Gemensamhetsanläggning

Tomtpris: 295 000 kr