Luleå

BRÄNDÖN

Dags att förverkliga husdrömmen?!

På ett högt, naturnära och fritt läge finner Du dessa 2 tomter på ca 1 500 kvm vardera. Positivt förhandsbesked finns.

Kostnader för VA, el och utsättning tillkommer.

För en mer detaljerad och personlig kalkyl, kontakta Joakim Henriksson på LB-hus, 0920-972 50, joakim.henriksson@lbhus.se.

Fakta

Objekttyp: 
Tomter
Tomtareal: 
ca 1500 m²/styck
Ägarförhållande: 
Privatägd mark
Adress: 
Staffansvägen
Fastighetsbeteckning: 
Brändön 1:77, Brändön 1:78
VA: 
Gemensamhetsanläggning
Tomtpris: 
395 000 kr/styck

Passande hustyper

Det här är ett rymligt och välplanerat hus för det stora hushållet. Den klassiskt symmetriska...

Det här är ett hus med smart planlösning och välutnyttjade ytor. Fönstrens placering ger ett...

Här finns gott om utrymme både på nedre och övre plan. Den rymliga entrén har mycket plats

...

Det här är ett riktigt drömhus vad gäller såväl planlösning som estetik. Det stilrena utförandet...

Kontakta säljare

Joakim Henriksson
Säljare
0920 972 50
Kontakta
Ange endast siffror. Inga mellanslag eller andra tecken.

De personuppgifter du lämnar på vår hemsida hanteras i legitimt intresse för att kunna förse dig med information om våra hus. Uppgifterna kommer endast att hanteras av personal anställd av Svensk Husproduktion och av våra säljare (agenter), vilka också företräder varumärket LB-hus. Vi behåller dina uppgifter i 2 år, sedan raderas de automatiskt från våra system. Om du vill att de ska raderas tidigare, kontaktar du oss via gdpr@svenskhusproduktion.se. Du kan också kontakta oss på denna adressen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi rättar några uppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter så har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Om du i ett senare skede väljer att teckna ett entreprenadkontrakt med oss, upphör detta avtal att gälla och det nya tar vid.

Hitta hit

Staffansvägen 22
975 97 Brändön 65° 42' 6.408" N, 22° 18' 21.4092" E

Vill du beställa våra huskataloger?