Bygg nytt och bo tryggt med unikt räntestöd!

Släpp oron för ökade räntekostnader – vi står för merkostnaden om styrräntan höjs!

När du bygger med oss får du mest hus för pengarna. Just nu tryggar vi ditt husköp ytterligare med ett unikt räntestöd! Vi erbjuder ett unikt räntestöd under byggnation och 36 månader efter slutbesiktning i form av ett villkorat prisavdrag.

Räkneexempel:
Köpesumma (avropat ordervärde inklusive moms): 4 000 000 kr.
Räntestöd under byggtid i 6 mån är alltid 1,5 % oavsett utvecklingen av Riksbankens styrränta (mellanskillnaden mellan lägsta räntan 2,5 % och maximal ränta på 4 %): 30 000 kr.
Räntestöd vid en genomsnittlig styrränta på 3,25 % under 36 månader = 90 000 kr.

Totalt stöd 120 000 kr.

Stödet utgår från en styrränta från Riksbanken på 2,5 % med ett maxtak för styrränta från Riksbanken på 4 % på den köpesumma (avropat ordervärde inkl moms) vi tecknar kontrakt om. Stödet under byggtid beräknas alltid utifrån vårt satta maxtak på en styrränta från Riksbanken på 4 %, vilket ger ett prisavdrag på 1,5 %, och under en tidsperiod om 6 mån. Stödet under 36 mån efter godkänd slutbesiktning utgår från en styrränta på 2,5 % till aktuell aviserad styrränta från Riksbanken. Utbetalning sker vid två tillfällen under byggtid samt kvartalsvis under 36 månader efter godkänd slutbesiktning. Det villkorade prisavdraget gäller oberoende av belåningsgrad samt vilken bank ni tecknar bolån hos. Denna kampanj ska betraktas som ett prisavdrag och skall ej betraktas som en ränteintäkt för kund.

Erbjudandet gäller vid köp av samtliga hustyper i LB Optimal, LB Komfort och LB Flex samt tecknande av visningsavtal med 2 st öppna visningar och 5 bokade. Erbjudandet gäller för er som tecknar kontrakt under perioden 7 februari – 12 april 2023. Detta kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kontakta en säljare för mer och detaljerad information