Bygg nytt och bo tryggt med unikt räntestöd!

Släpp oron för de ökade räntekostnaderna! Vi erbjuder ett unikt räntestöd under byggnation och 36 månader efter slutbesiktning i form av ett villkorat prisavdrag.

Räkneexempel

  • Köpesumma (inkl. moms): 3 500 000 kr.
  • Prisavdrag under byggtid i 6 mån är alltid 1,25 % oavsett utvecklingen av Riksbankens styrränta (mellanskillnaden mellan lägsta räntan 2,75 % och maximal ränta på 4 %) = 21 875 kr.
  • Prisavdrag vid en genomsnittlig styrränta på 4,00 % under 36 månader = 131 250 kr.
  • Totalt räntestöd 153 125 kr.
Köpesumma (ink moms) 3 500 000 kr
Styrränta – LB-Hus bas 2,75%
Styrränta – Riksbanken 4,00%
Prisavdrag i % – byggnadskreditiv 1,25%
Prisavdrag i % – 36 månader efter Slutbesiktning 1,25%
Prisavdrag – under byggnadskreditiv  21 875 kr
Prisavdrag – 36 mån efter Slutbesiktning 131 250 kr
Total räntestöd 153 125 kr

 

Stödet utgår från en styrränta från Riksbanken på 2,75 % med ett maxtak för styrränta från Riksbanken på 4 % på den köpesumma (avropat ordervärde inkl moms) vi tecknar kontrakt om. Stödet under byggtid beräknas alltid utifrån vårt satta maxtak på en styrränta från Riksbanken på 4 %, vilket ger ett prisavdrag på 1,25 %, och under en tidsperiod om 6 mån. Stödet under 36 mån efter godkänd slutbesiktning utgår från en styrränta på 2,75 % till aktuell aviserad styrränta från Riksbanken. Utbetalning sker vid två tillfällen under byggtid samt kvartalsvis under 36 månader efter godkänd slutbesiktning. Det villkorade prisavdraget gäller oberoende av belåningsgrad samt vilken bank ni tecknar bolån hos. Denna kampanj ska betraktas som ett prisavdrag och ej som en ränteintäkt för kund.

 

Erbjudandet gäller vid köp av samtliga hustyper i LB Optimal, LB Komfort och LB Flex samt tecknande av visningsavtal med 2 st öppna visningar och 5 bokade. Erbjudandet gäller för nya kunder som tecknar kontrakt  t o m 31/12 2023. Kampanjen har ett garanterat minimivärde på 75 000 kr oavsett hur räntan utvecklas. Detta kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kontakta en säljare för mer och detaljerad information