Karlskrona

Rödeby
Tre tomter i centrala Rödeby

I centrala Rödeby är nu 3 st tomter till salu. Tomterna ligger nära buss, affär, skola, simhall, Rödebys skidbacke och andra fritidsaktiviteter. Området passar perfekt för den äldre likväl som den yngre familjen och området är detaljplanerat. Tomterna är inte styckade än och säljaren önskar sälja 2 tomter innan styckning och anläggning av väg påbörjas.

Vi föreslår parhus på 2 av tomterna samt ett fristående hus på den 3:e.

Markarbeten tillkommer då summan varierar beroende på önskat utförande!
Anslutningsavgifter för kommunalt VA, EL, avstyckning och anläggning för väg tillkommer och priser gäller enligt gällande taxor.
Bygglov, nybyggnadskarta m.m. tillkommer enligt myndigheternas gällande taxa.

Husen är exempel på hus från LB-Hus som kan passar tomterna.

Fler hus-alternativ finns att tillgå.

För en personligt utformad totalkalkyl och tips på vilken sorts hus som kan vara lämplig för er som familj, kontakta Ameli på LB-Hus, ameli.behr@lbhus.se, 0708 44 46 85.

Objekttyp: Tomt

Tomtareal: Ca 717m²- ca 1060

Kommun: Karlskrona

Adress: Rödebyvägen (Lindvägen)

Ägarförhållande: Privatägd mark

Fast.beteckning: Del av Mo 1:60

VA: Kommunal anslutning

Tomtpris: 650 000 kr