Klippan

Nyslätt
Nybyggnation på kommunala tomter

På Nyslätt som ligger inom Klippan kommun kommer att uppföras nybygggnation på kommunla tomter.

För mer information, kontakta Mikael.

Objekttyp: Tomt