Vännäs

Brån/Vännäsby
Tomt med bästa älvsläge i Brån

Tomt med bästa älvsläge i Brån, ca 25 km från Umeå och någon km från Vännäsby, som har skola och affär.

Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus med komplementbyggnad samt beslut om strandskyddsdispens för enbostadshus med komplementbyggnad är beviljat. Se bifogade dokument.

  • Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till tomterna. Anslutningen betalas av köparen.
  • Möjlighet till bredband.
  • Tillfartsväg finns.
  • Möjlighet till jakt i byns jaktlag.
  • Bra fiske i Umeälven.

För mer info om tomten, kontakta mäklaren. I den här försäljnigen samarbetar vi med mäklarfirman Ludvig & Co.
Till Ludvig & Co

För mer info om vad det kostar att bygga på tomten och vilka hus som passar, kontakta vår säljare Marie Jarl på 070-6100907 eller marie.jarl@lbhus.se

Objekttyp: Tomt

Tomtareal: 1900

Ägarförhållande: Privatägd mark

Fast.beteckning: Vännäs Brån 18:3

VA: Kommunal anslutning

Tomtpris: 395 000 kr