Välkommen Henrik!

2018-11-16 - Huvudkontor

Grattis till Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Karlstad! Nu har nämligen Henrik Häll blivit säljare för era kommuner.

Henriks kontaktuppgifter är henrik.hall@lbhus.se och 0734 22 48 71.