Lions Trosa Marknad 8/6 kl 9-17

2019-06-02 - Huvudkontor

Marknadsområdet utgörs av Trosas centrala delar från Torget och söderut utmed Östra Långgatan, Hamnplan, hamnängen, norrut via Högbergsgatan och Skärlagsgatan till parkeringen norr om idrottsplatsen Skärlagsvallen.  

Vår säljare Zandra Wallin kommer att vara på plats. Hennes kontaktuppgifter är 0769 48 48 68 och zandra.wallin@lbhus.se.