Svensk Husproduktion fortsätter att vara ett Gasellföretag

2019-01-09 - Huvudkontor

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Detta är andra gången Svensk Husproduktion AB, LB-Hus moderbolag, är nominerat och det visar att det är ett företag som är stabilt med sunda finanser.

Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch under 1980-talet.

Sedan år 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län. Sedan koras även Supergasellen, vilket är det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.

Kriterierna för att utses till ett Gasell företag är bland annat att man minst fördubblat sin omsättning mot första och senare räkenskapsår, i allt väsentligt vuxit organiskt och har sunda finanser.

Läs mer om Svensk Husproduktion